Úvod

Advokátní kancelář Štorkan byla založena JUDr.Miroslavem Štorkanem v lednu 1993 a to jako logický vývoj, kdy po absolvování advokátních zkoušek se rozhodl na základě předchozí praxe začít vykonávat advokacii samostatně a tudíž nést veškerá s tím spojená rizika nejvyšší možné odpovědnosti, jak právní, tak morální a především se zřeknutí jakékoliv dotace státu.

Kancelář měla nejprve sídlo na Žižkově, ale vzhledem k nárůstu agendy a zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků byly zakoupeny vlastní kancelářské prostory. V roce 2002 se sídlo Advokátní kanceláře Štorkan přesunulo na adresu na Praze 9, Na Pokraji 540/2. Nyní má Advokátní kancelář hlavní sídlo na Praze 10, Nové náměstí 1370/17 a pobočku v Jevanech, Lesní 307.

V současné době poskytuje Advokátní kancelář právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Právní služby jsou poskytovány hlavně v oblasti práva civilního a to zejména obchodního a občanského, ale i v oblasti práva veřejného, především trestního. Advokátní kancelář řeší kromě zcela obecné agendy především problémy z oblasti úpadkového práva a insolvence se specializací na konkursní řízení, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, veškerou agendu spojenou s nemovitostmi včetně jejich koupě a prodeje, zakládání obchodních společností, problematiku exekucí a veřejných dražeb.Advokátní kancelář poskytuje právní služby i v dalších, méně frekventovaných oblastech práva, jako je například rodinné právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně. Úplný přehled poskytovaných služeb najdete v sekci: Naše služby (sloupec nalevo) .

Odměna za poskytování právních služeb advokátní kanceláří je podrobně upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, exekutory, daňovými poradci, auditory, znalci a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Advokátní kancelář poskytuje své služby také v anglickém, německém a ruském jazyku.

Vzhledem ke stavovským předpisům České advokátní komory vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice Advokátní kancelář Štorkan plně respektuje mimo jiné ten fakt, že advokát nemůže používat mimo stanovené způsoby pro svoji prezentaci a nabízení svých služeb reklamu a propagaci. Plně v souladu se stavovskými předpisy ČAK však může Advokátní kancelář, pokud je o to požádána, uvést podrobnější informaci ohledně její činnosti, jakož i činností, které v jejím rámci jsou pro klienta podstatnými.

 

Copyright © 2009 Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Štorkan. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Picabo WebAdmin 2008.